Výzva pro podání návrhů v projektu Moje stopa běží!

Posted by MC Praha 10 on Říjen 09, 2015
Aktuality z MČ

V tom případě lze obálku s označením „Návrh – participativní rozpočet 2015“ předat buď v podatelně úřadu městské části Praha 10, nebo ji poslat poštou. Ovšem pozor! V případě, že projekt zasíláte poštou, rozhodující je datum a razítko, kdy zásilku obdrží podatelna úřadu.

Podáte návrh - a co se bude dít dál?

Veškeré informace jsou podrobně popsány na výše uvedených internetových stránkách, takže zde jen stručně.

Pracovníci úřadu provedou u všech podaných návrhů technickou analýzu, v níž budou posuzovat, zda jsou podány v souladu s pravidly Mojí stopy a zákony, zda jsou proveditelné a zda se náklady na realizaci pohybují ve stanoveném rozmezí 50 000 – 1 000 000 Kč. V žádném případě tedy nebudou hodnotit, zda se jim projekty líbí či ne. Konkrétní pracovníci se také spojí s navrhovateli pro případné doladění návrhů.

Všechny realizovatelné návrhy budou zveřejněny na webu, facebooku i v rámci letákové kampaně.

V lednu příštího roku proběhnou veřejná setkání, na kterých budou jednotliví navrhovatelé své projekty představovat sousedům a konečně v únoru se bude o návrzích a jejich realizaci hlasovat.

Pro získání bližších informací lze využít kontaktní formulář http://verejneprostory.cz/aktivity-a-verejne-prostory/participace/participativni-rozpocet/zeptejte-se/ptejte-se.aspx , popřípadě telefonickou linku 702 187 288.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: , ,