Vedení úřadu MČ Praha 10 zajímá váš názor

Posted by MC Praha 10 on Říjen 06, 2015
Aktuality z MČ

Anonymně mohou vyjádřit důvody své spokojenosti či nespokojenosti a připsat připomínky a návrhy na zlepšení. Anketní lístky budou k dispozici ve všech kancelářích a v informačních střediscích úřadu. Schránky na vyplněné anketní lístky budou umístěny v obou vstupních halách úřadu, informačním středisku, odboru občanskosprávním, odd. osobních dokladů a detašovaném pracovišti cestovních dokladů.

Celý článek na zdrojovém webu