Připomínkování Návrhu Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2016

Posted by MC Praha 10 on Říjen 12, 2015
Aktuality z MČ

Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 byl schválen Zastupitelstvem městské části Praha 10 dne 16. 12. 2013.

Akční plán stanoví hlavní úkoly, kterým se budeme v roce 2016 v oblasti sociálních a návazných služeb věnovat a vznikl v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb, při němž spolupracují občané Prahy 10 – uživatelé sociálních a návazných služeb, poskytovatelé těchto služeb a představitelé městské části Praha 10 (zadavatel služeb).

Připomínkovací řízení probíhá od 12. 10. 2015 do 31. 10. 2015.

Součástí dokumentu jsou pravidla a návod, jakým způsobem podávat připomínky.

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2016 naleznete na www.desitkapomaha.cz →komunitní plánování (strategické dokumenty), případně si ho po předchozí dohodě můžete vyzvednout u paní Bc. Lindy Zákorové, koordinátorky komunitního plánování sociálních a návazných služeb (tel.: 267 093 226, e-mail: lindaz@praha10.cz).

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: