Dotazníkové šetření – kultura a sport

Posted by MC Praha 10 on Říjen 20, 2015
Aktuality z MČ

Cílem průzkumu je zjistit, jaké jsou Vaše postoje k současnému stavu a ke směřování kultury a sportu na území MČ Praha 10. Dotazník je určen široké veřejnosti, je anonymní a jeho forma umožňuje snadné zodpovězení otázek, které Vám nezabere více než 10 minut času.

Výsledky průzkumu budou sloužit jako podklad ke zpracování analýz, které budou podkladem k nastavení dlouhodobé perspektivy a priorit při řešení kulturní a sportovní politiky na území městské části Praha 10, a následně také jako podklad pro zpracování strategických dokumentů "Koncepce kulturní politiky městské části Praha 10" a „Koncepce sportu městské části Praha 10“.

Prosíme Vás o vyplnění dotazníku do 29. 10. 2015.

Děkujeme Vám za ochotu a spolupráci, která jistě povede ke zlepšení kulturního a sportovního vyžití na území městské části Praha 10.

Mgr. Zdeňka Janků
pověřena vedením odboru kultury a projektů
ÚMČ Praha 10

MEPCO, s. r. o.
zpracovatel analýz

Zveme Vás na pracovní setkání, která se konají 3. a 5. listopadu od 17:00 hodin v 5. patře budovy B ÚMČ Praha 10.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: , ,