2 VÝSTAVY STUDENTSKÝCH PRACÍ

Posted by MC Praha 10 on Říjen 29, 2015
Aktuality z MČ

Atelier Luboš Knytl - Lenka Popelová představuje práce studentů druhého ročníku, kteří na tématu pracovali ze začátku ve skupinách tak, že se snažili v daném prostoru vymyslet "tematický park" - tématy byla: život, příroda, umění, vztahy. Později každý student vypracoval v rámci celkově rozvrženého území projekt malého pavilonu.

 

Atelier Lenka Popelová - Nikolay Brankov prezentuje pouze modely, a to studentů prvního ročníku. Zadáním byla Informační platforma - otevřený prostor informačního "boxu/boxů/platforem", prostorová struktura umístěná u vstupu do území. Studenti neomezení konkrétním programem měli za úkol prostor vymezit a snažit se aplikovat základní kompoziční pravidla na reálné stavbě v reálném kontextu okolí.

 

Vernisáž výstav se koná dne 11. listopadu 2015 od 17:00 hod ve Středisku územního rozvoje (přízemí budovy B, ÚMČ Praha 10). V rámci vernisáže, na kterou Vás tímto co nejsrdečněji zveme, proběhne krátké představení vystavovaných projektů následované živou diskuzí na téma jednotlivých prací. Výstavu prací bude možné navštívit v době od 11. listopadu až do konce roku 2015 v otevíracích hodinách Střediska územního rozvoje (pondělí a středa 8 - 12:00 a 14 - 18:00 hod.)

 

Kontakt:

Ing. arch. Hana Bláhová – referentka urbanismu a veřejných prostor

Tel. 267 093 724, e-mail: hanab@praha10.cz

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: ,