Praha 4 nechce navrhované změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Posted by MČ PRAHA 4 on Červenec 22, 2015
Aktuality z MČ
Rada městské části Praha 4 na svém dnešním zasedání vyslovila nesouhlas s návrhem změny Z 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Tato změna výhradně textové části územního plánu představuje komplexní novelizaci regulativů prostorového a funkčního uspořádání území hl. m. Prahy s konkrétními dopady na budoucí rozvoj městské části Praha 4.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: