Praha 10 zjišťuje názory obyvatel na budoucí podobu městské části

Posted by MC Praha 10 on Duben 14, 2015
Aktuality z MČ

Dotazník je součástí první, analytické fáze Generelu veřejných prostranství. Ten bude určovat charakter a náplň jednotlivých prostranství Prahy 10, jejich vzájemné vazby a přesné vymezení.

Veřejnými prostory se Praha 10 systematicky zabývá od roku 2003. V minulosti vznikla řada analýz, studií či jiných dokumentů, jež se tímto tématem zaobírají. Byl odstartován projekt Společně měníme zapojující veřejnost do diskuzí o veřejném prostoru a na to navazující Strategie pro veřejné prostory definující obecné principy, které je třeba promítnout do pojetí jednotlivých míst tak, aby byla jasně formulována pravidla pro jejich proměnu. 

MČ Praha 10 v současné době připravuje zadání Generelu veřejných prostor, který navazuje na přípravné fáze zpracované v předchozích letech (Společně měníme a Strategie pro VP). Generel bude provázán s koncepcí veřejných prostor celé Prahy a detailněji na sousední městské části. Součástí celkového generelu budou dílčí generely dopravní, cyklogenerel, pěší apod.

 

SPUSTIT DOTAZNÍK

 

 

 

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: ,