Praha 10 nasvítila modře kostel, připojila se tím ke kampani na podporu autistů

Posted by MC Praha 10 on Duben 03, 2015
Aktuality z MČ

Připojení se ke kampani nazvané World Autism Awareness Day na desáté městské části iniciovala radní Prahy 10 a senátorka Ivana Cabrnochová (SZ): „Modrá je symbolem komunikace, což je jedna z oblastí, která je pro osoby s PAS velmi problematická. Občané se ke kampani mohou zapojit například tím, že budou oblečení ladit do modra, nebo alespoň nějakým modrým doplňkem,“ vysvětluje.

Cílem kampaně je podle jejích autorů zvýšit povědomí veřejnosti o problematice autismu. „Tím, že se stát touto problematikou dostatečně nezabývá, péče a služby pro tyto osoby nejsou systematické, provázané, komplexní, sjednocené napříč jednotlivými kraji. To vede až k diskriminaci osob s poruchami autistického spektra a jejich a rodin, k sociálnímu vyloučení a často i vlivem velké psychické zátěže až k rozpadu těchto rodin,“ říká jedna z koordinátorek osvětové akce Šárka Souchopová z platformy Naděje pro autismus.

Podle Souchopové je navíc problém v tom, že podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením není povědomí o PAS dostatečně šířeno v laické a odborné veřejnosti. V dostatečném rozsahu  nejsou proškolováni ani pedagogové. „Dochází k nepochopení osob s PAS, jejich rodin a nerespektování jejich potřeb, kterému by se často dostatečnou osvětou dalo zabránit,“ dodává.

Poruchy autistického spektra postihují dle epidemiologických průzkumů každé 80. narozené dítě. Na celém světě žije zhruba 70 milionů osob s autismem, v naší republice je to na 100 000 občanů.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: , , ,