Zastupitelstvo Prahy 10 schválilo rozpočet, plánuje zejména opravy školy a školek

Posted by MC Praha 10 on Březen 27, 2015
Aktuality z MČ

Podle údajů z minulých let ale není jisté, že se schodku skutečně dosáhne. Například minulý rok skončila radnice se schodkem 37,049 milionů korun, zatímco návrh rozpočtu počítal až se schodkem 620 milionů korun. Podobný scénář může nastat i letos: „Skutečnost je vždy mírně odlišná podle toho, jak se daří čerpat peníze na investice. A když si uvědomíme, že do dnešního dne jsme v rozpočtovém provizoriu, čili se žádné investice dělat ještě před schválením rozpočtu nemohly. Teprve po schválení rozpočtu mohou být vypsána výběrová řízení, ale i ta mají určité lhůty. Takže například stavby se začnou budovat až ve druhém pololetí. Předpokládám, že investiční program, tedy se podaří naplnit maximálně ze 60 procent. Jinými slovy, je velmi pravděpodobné, že ve výsledku žádný schodek rozpočtu nebude. Můžeme skončit i v plusu,“ předpokládá vedoucí ekonomického odboru úřadu Mária Gombíková.

Návrh rozpočtu měl 93 stran, které si občané mohli přečíst na internetu. „Nejvíce prostředků plánujeme vložit do oprav vlastního majetku, dále do školství, sociálního odvětví a životního prostředí. Počítá také s tvorbou finanční rezervy,“ uvedla starostka Radmila Kleslová (ANO).

V rozpočtu běžných výdajů došlo k pětiprocentnímu zvýšení: „To zvýšení je logické z důvodu otevření nových sociálních provozů. Jsou tam výdaje spojené s Vršovickým zámečkem, provozem škol, opravy bytového fondu. Naopak na vnitřní správě úřadu se ušetří přes tři milionu korun,“ vysvětluje vedoucí oddělení rozpočtu Marie Šustová.

Proti návrhu rozpočtu hlasovalo opoziční hnutí Vlasta a TOP 09. 

Základní školy dostanou nové jídelny a kamerový systém
Co se týče základních škol, radnice vyčlenila 35 milionů korun na modernizaci školních jídelen. Okolo 74 milionů bude stát rekonstrukce sociálních zařízení, střech, fasád a elektrorozvodů. Deset milionů radnice bude investovat do školního kamerového systému, stejnou částku i do rekonstrukce ZŠ v Olšinách. S částkou 7 milionů korun počítá radnice na rekonstrukce tělocvičen, školních hřišť a zpevněných ploch.

Mateřské školy za desítky milionů
Současné vedení vršovické radnice dále plánuje investovat i do mateřských škol. Přes 56 milionů korun bude stát rekonstrukce a výstavba nových mateřských škol, konkrétně se bude rekonstruovat MŠ Sychrov a MŠ Břečťanova. Dalších 48 milionu korun bude potřeba na rekonstrukce elektrorozvodů, střech, fasád, zpevněných ploch, vnitřních prostor a na protiradonová opatření.

Počítá se i s rekonstrukcí bytů
Kromě právě dokončovaného Bytového domu Malešice chce radnice opravovat i svůj bytový fond. Na zateplení fasád a bytových domů bude potřeba 48 milionu korun, 12,5 milionů korun na stavební úpravy domu Bulharská 28. Dále má radnice podle rozpočtu v plánu uvolnit dalších 200 milionů korun v rámci nadlimitních oprav, ze kterých půjde 180 milionů  na opravy střech, rozvodů elektřiny, opravy oken a opravy volných bytů a dále výměnu oken v základních a mateřských školách.

Rekonstrukce zdravotních zařízení i parků
Důležitá informace pro občany Malešic je, že bude za 26 milionů korun rekonstruována Poliklinika Malešice a za 7 milionů LDN Oblouková. Revitalizace čeká i veřejná prostranství. Největší položku ve výši 14,6 milionů korun tvoří rekonstrukce  parku Vršovické nádraží, Malešického parku a Heroldových sadů. Za 7,5 milionů bude radnice budovat cyklostezky a opravovat chodníky v parcích. Nový kabát za 6 milionů korun čeká i tramvajovou zastávku Průběžná. Během roku také vznikne mostek mezi ulicemi Ukrajinská a Přípotoční, stát má 6 milionů korun. Vybudovány budou i další podzemní kontejnery a kompostárna za 3,5 milionu. Další položky okolo jednoho milionu korun tvoří rekonstrukce kina Vzlet, prostoru  před kostelem v Panny Maria v Záběhlicích, vybudování lávky přes Botič v ulici Na Lávce čí regenerace městské památkové zóny.

Rozhodovat budou i občané
Radnice také nově vyčlenila 5 milionů korun, o kterých mohou rozhodovat přímo sami občané a využít je na své vlastní projekty. Na vlastní kulturní projekty Praha 10 vyčlenila stejný objem peněz jako minulý rok. Ty budou využity na různé kulturní akce, jednou z největších mají být několikadenní oslavy 70. výročí konce 2. světové války. Dále například na pořádání kurzů pro seniory či Májové slavnosti Prahy 10.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: , , ,