Sdělení Odboru dopravy MČ Praha 5 k povolování restauračních zahrádek

Posted by MČ Praha 5 on Březen 13, 2015
Aktuality z MČ
Informace se týkají Pražské památkové rezervace (k. ú. Malá Strana) a památkové zóny (Smíchov, Barrandov, Buďánka). Podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, musí provozovatel restaurační zahrádky požádat Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy o závazné stanovisko ke svému záměru (= zřízení

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: ,