Odsuzujeme likvidaci dřevin v rámci záměru „Bytový park Roztyly“

Posted by MC Praha 11 on Březen 26, 2015
Aktuality z MČ
Dnes, v úterý 31.3.2015, přijala Rada MČ Praha 11 následující usnesení:I. Rada městské části odsuzuje a musí se důrazně ohradit proti chování stavebníka Bytového parku Roztyly, který pokácel vzrostlé dřeviny a zahajuje stavební činnost na pozemcích parc. č. 3322/1 a 3323/1, oba v k. ú. Chodov, přestože není v současné chvíli právní jistota ve věci rozhodnutí o umístění stavby a následného stavebního povolení. Likvidace zeleně proběhla v rozporu s doporučením Ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí a Odboru životního prostředí MČ Praha 11 s ohledem na vegetační klid. Kácení podlehly i stromy, které nechala vysadit MČ Praha 11 v roce 2003.II. Rada městské části ukládá vedoucímu právního odboru činit všechny dostupné právní kroky k ochraně území proti likvidaci zeleně.

Celý článek na zdrojovém webu