Změny územního plánu

Posted by MC Praha 11 on Únor 09, 2015
Aktuality z MČ
Pořizovatel Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen územní plán), odbor stavební a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy sleduje, zda se nezměnily podmínky na základě kterých byl územní plán schválen. Dojde-li ke změně těchto podmínek, zahájí pořizování změn závazné části územního plánu. Změna územního plánu se pořizuje přibližně ve stejném režimu jako vlastní územní plán.

Celý článek na zdrojovém webu