Životní podmínky v ČR

Posted by MC Praha 6 on Únor 20, 2015
Aktuality z MČ
Vážení občané, na základě oznámení Českého statistického úřadu Vám sdělujeme, že v době od 21. února do 15. května 2015 bude prováděno šetření prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Šetření se bude týkat životních podmínek domácností v České republice, jehož smyslem je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v 32 evropských zemích.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: