Základní informace

Posted by MC Praha 11 on Únor 20, 2015
Aktuality z MČ
Jižní Město je největším sídlištěm v České republice. Dle původní koncepce mělo být toto sídliště soběstačné včetně vyšší občanské vybavenosti a dostatečného počtu pracovních míst. Kvůli nedostatku finančních prostředků byly postaveny pouze byty a základní vybavenost. Původně navrhovaná architektonická a urbanistická koncepce se změnila v monotónní zástavbu převážně osmi a dvanáctipodlažních objektů a další byly dostavovány dodatečně. Proto má dnes Jižní Město jednu z nejvyšších hustot obyvatel, nedostatek parkovacích ploch a dosud nepostačující občanskou vybavenost.

Celý článek na zdrojovém webu