Územní plán SÚ hl. m. Prahy

Posted by MC Praha 11 on Únor 09, 2015
Aktuality z MČ
Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy plní roli dokumentu stanovujícího koncepci rozvoje města. Závazná část územního plánu je podkladem pro rozhodování stavebních úřadů. Projektanti jej musí respektovat při tvorbě svých návrhů. Majitelé nemovitostí v něm naleznou důležité informace o využitelnosti pozemku a předpokládaném rozvoji dané lokality či jejího okolí. Platný územní plán byl schválen v roce 1999 s účinností od 1. 1. 2000. V současné době na IPR vzniká nový územní plán hl. m. Prahy - tzv. Metropolitní plán. 

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: ,