Podkladová studie lokality Roztyly

Posted by MC Praha 11 on Únor 20, 2015
Aktuality z MČ
Podkladová územně urbanistická studie lokality Roztyly zpracovaná Ateliérem 6, s.r.o. v srpnu 2009 pro Útvar rozvoje hl. m. Prahy (dnes Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy).

Celý článek na zdrojovém webu