Zápisy dětí do 1.ročníku základních škol pro školní rok 2015/2016

Posted by MČ PRAHA 4 on Říjen 21, 2014
Aktuality z MČ
Přinášíme informace o termínech dnů otevřených dveří a termínech zápisů dětí do prvních tříd základních škol zřizovaných městskou částí Praha 4 pro školní rok 2015/2016. Zápis a jeho organizace se řídí ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Termíny zápisů a dnů otevřených dveří jednotlivých základních škol naleznete uvnitř článku.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: