VOLEBNÍ DISPEČINK pro Prahu 1 pro volby do Senátu Parlamentu ČR, Zastupitelstva HMP a Zastupitelstva MČ Praha 1

VOLEBNÍ DISPEČINK pro Prahu 1 pro volby do Senátu Parlamentu ČR, Zastupitelstva hlavního města Prahy a Zastupitelstva MČ Praha 1 tel: 221 097 315, 221 097 363

Celý článek na zdrojovém webu