Poslední možnost ověření, zda je volič zapsán v seznamu voličů pro volby do Senátu Parlamentu ČR, Zastupitelstva HMP a Zastupitelstva MČ Praha 1 !

Vážený voliči, dnes, tj. 8.10.2014 do 16.00 hod. je poslední možnost pro kontrolu, zda jste zapsán v seznamu voličů pro volby do Senátu Parlamentu ČR, Zastupitelstva HMP a Zastupitelstva MČ Praha 1. Zároveň je dnes poslední možnost, aby se občan jiného členského státu EU zapsal do Dodatku stálého seznamu voličů pro volby do Zastupitelstva HMP a Zastupitelstva MČ Praha 1. Zkontrolovat popř. nahlásit se můžete v informačním centrum Úřadu MČ Praha 1 (pí Raimanová), popř. na oddělení správního řízení, detašované pracoviště Vodičkova 32 (pí Sodomková, pí Novotná).

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: ,