Lidé na Spořilově mají kvůli dopravě vážně ohrožené zdraví

Posted by MČ PRAHA 4 on Říjen 08, 2014
Aktuality z MČ
Ústav experimentální medicíny Akademie Věd ČR provedl na popud městské části Praha 4 sérii měření znečištění ovzduší a z toho vyplívající zátěž na obyvatele Spořilova. Výsledky tohoto měření jsou zdrcující. Monitorované látky byly dvě hlavní: Jemné prachové částice a vybraná skupina karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: