PRAHA 6: VYPICH SE OBNOVUJE, VŠE ZAJISTÍ AGENTURA

Posted by MC Praha 6 on Září 16, 2014
Aktuality z MČ
Praha, 17. 9. 2014 – Vzhledem k rozsáhlosti a typu akce jakou byl koncert skupiny Kabát Praha 6 předpokládala, že může dojít k poškození travnatých ploch. V podmínkách, za kterých akci na začátku srpna 2014 povolila, je proto jasně uvedeno, že Praha 6 požaduje: „...aby pořadatel akce zajistil následné uvedení pozemku do původního stavu – na všech poškozených místech bude urovnán povrch, navezena kvalitní zemina a bude proveden osev travním semenem včetně následné zálivky. Takto ošetřený pozemek bude předán správci – odboru dopravy a životního prostředí.“

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: