Podmínky pro voliče z členských států EU pro hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí

Posted by MČ Praha 5 on Červenec 02, 2014
Aktuality z MČ
Volební právo občanů členských států EU je dáno zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění předpisů pozdějších, a to konkrétně v ust. § 4 odst. 1, který stanoví: Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: