Koncepce „Operační program Praha – pól růstu“ včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví

Posted by MČ PRAHA 4 on Červen 02, 2014
Aktuality z MČ
Městská část Praha 4 jako dotčený územní samosprávný celek zveřejňuje informace o návrhu koncepce OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - PÓL RŮSTU včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: ,