Informace k voličských průkazům pro volby do ZMČ Praha 5, do ZHMP a do Senátu P ČR

Posted by MČ Praha 5 on Červen 30, 2014
Aktuality z MČ
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se uskuteční volby do Senátu Parlamentu ČR. Zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje i v tomto případě volit na voličský průkaz, který opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: