VÝZVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Posted by MČ PRAHA 1 on Květen 23, 2014
Aktuality z MČ, politická reprezentace, pro rodiče, pro seniory
Městská část Praha 1 se obrací na své občany, kteří se v měsíci březnu, dubnu, květnu a červnu 2014 dožili, nebo dožívají významného životního jubilea - 70 let, 75 let, 80 let, 85 let, 90 let a nad 90 let každý další krásný rok s prosbou, aby tuto výjimečnou událost dali ve známost písemně nebo telefonicky (kontakty naleznete v článku). Slavnostní setkání s blahopřáním a s malým občerstvením, ke kterému přidává MČ Praha 1 dárek, se uskuteční podle počtu přihlášených a po dohodě s Vámi v DPS Benediktská č. 13, Praha 1.

Celý článek na zdrojovém webu

Tags: